Корично изображение Книга

Албански перспективи : теренни проучвания = Albanian prospects : fieldwork /

Основен автор: Желязкова, Антонина
Други автори: Zheliazkova, Antonina
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2003.
Серия: Спешна антропология; 2
Предмети: