Cover Image Book

Албански перспективи : теренни проучвания = Albanian prospects : fieldwork /

Main Author: Желязкова, Антонина
Other Authors: Zheliazkova, Antonina
Format: Book
Language: Bulgarian
English
Published: София : Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2003.
Series: Спешна антропология; 2
Subjects:
Table of Contents:
  • Черна Гора в търсене на изгубената държавност = Montenegro in search of the lost statehood
  • Македония : една година след етническия конфликт : разпадане на обществената тъкан = Macedonia a year after the ethnic conflict: the disintegration of social fabric = Икономическата миграция в Гърция в житейските и националните перспективи на албанците = Economic migration to Greece in the personal and national prospects of Albanians.