Корично изображение Книга

Arte Egipcia /

Основен автор: Assam, Maria Helena
Автор-организации: Museu Calouste Gulbenkian.
Формат: Книга
Език: Portuguese
Публикувано: Lisboa : Museu Calouste Gulbenkian, 1991.
Предмети: