Корично изображение Книга

Старобългарският превод на Стария завет : T.1-2 /

Автор-организации: Кирило-методиевски научен център (Българска академия на науките)
Други автори: Николова, Светлина, (ред.), Златанова, Румяна, 1945- (ред.), Тасева, Лора, (ред.), Йовчева, Мария, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Church Slavic
Публикувано: София : Кирило-методиевиски научен център, 1998-.
Подобни документи: Съставна част: Старобългарският превод на Стария завет : T.1. : Книга на дванадесетте пророци с тълкования