Корично изображение Книга

Из архива на Константин Иречек : преписка с българи : T.2. Документи за обществено-политическата и културната история на България от 1871 до 1917 г. /

Основен автор: Иречек, Константин, 1854-1918.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1959.
Подобни документи: Съдържа се в: Из архива на Константин Иречек : преписка с българи ; преписка с чужденци