Корично изображение Книга

Избрани трудове : в два тома : Т.1. Изследвания по история на България и европейския Югоизток през средновековието /

Други автори: Гюзелев, Васил Тодоров академик на БАН 1936- (ред., предг.), Коларов, Христо, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1974.
Подобни документи: Съдържа се в: Избрани трудове : в два тома