Корично изображение Книга

Избрани трудове : в два тома : Т.2. Изследвания по средновековна и нова история на Югоизточна и Средна Европа /

Други автори: Велева, Мария, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1977.
Подобни документи: Съдържа се в: Избрани трудове : в два тома