Корично изображение Книга

Man on fire /

Основен автор: Quinnell, A. J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Morrow, 1980.
Издание: 1st ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3567.U36 M3 1980