Корично изображение Книга

Improving leadership effectiveness : the leader match concept /

Основен автор: Fiedler, Fred Edward.
Други автори: Chemers, Martin M., Mahar, Linda.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Wiley 1977, c1976
Издание: Rev. ed
Серия: A Wiley self-teaching guide
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM141 .F46 1977