Корично изображение Книга

Critical resource management : a control perspective /

Основен автор: Jacobs, Fred A.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Atlanta Georgia State University Business Press 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30 .C76 1993