Корично изображение Книга

Monitoring the competition /

Основен автор: Fuld, Leonard M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York John Wiley & Sons 1988
Описание на библ. документ: by Leonard H.Marks
Физически характеристики: 204p.,24cm
ISBN: 0471852619