Cover Image Book

Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama istočne Evrope : Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Novom Sadu 14-16 oktobra 1997.

Corporate Authors: Međunarodni naučni skup [na temu] Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama istočne Evrope Novi Sad
Format: Book
Language: Serbian
Published: Beograd : Institut društvenih nauka, 1998.
Available at BAS Central Library Call Number: TSB2-II9060