Корично изображение Книга

Tristia ex ponto /

Основен автор: Ovidius Naso, Publius 43 пр. н. е.-ок.18 н. е.
Други автори: Wheeler, Arthur Leslie (transl.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge, Mass etc. : Harvard Univ. Press etc., 1965.
Серия: <<The>> Loeb classical library N 151