Корично изображение Книга

Corinth XVII : The Great Bath on the Lechaion Road /

Основен автор: Biers, Jane C.
Формат: Книга
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1985.
Серия: Corinth ; v. 17.
Предмети: