Корично изображение Книга

The civil wars /

Основен автор: Caesar, Julius.
Други автори: Peskett, A. G.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, [1990].
Серия: The Loeb classical library ; 39
Предмети: