Корично изображение Книга

Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език /

Основен автор: Попова, Мария
Други автори: Popova, Maria
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1987.
Предмети:
Физически характеристики: 544 с. ; 21 см.
Библиография: Includes bibliographical references.