Корично изображение Книга

Перник /

Автор-организации: Българска академия на науките Археологически институт с мизей
Други автори: Чангова, Йорданка, Иванов, Теофил (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН, 1981-<1992 >.
Предмети: