Корично изображение Книга

The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily : [v.3]. First Supplement /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Institute of Classical Studies, 1970.
Серия: Bulletin supplement (University of London. Institute of Classical Studies), no. 26
Подобни документи: Съдържа се в: The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily