Корично изображение Книга

The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily : [v.4.] : Second Supplement /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Institute of Classical Studies, 1973.
Серия: Bulletin supplement (University of London. Institute of Classical Studies), no. 31
Подобни документи: Съдържа се в: The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily